Product Nieuws

Welkom op onze Puckator Product Nieuws pagina. Hier treft u belangrijke informatie aan over producten en/of lijnen en andere zaken die we onder uw aandacht willen brengen. 

Wanneer u vragen heeft betreffende de informatie op deze pagina, dan kunt u contact opnemen met ons klantenservice team via klantenservice@puckator.nl1 december 2023 - TERUGGEROEPEN PRODUCTEN

Product
KEY19 Octopus, Pinguïn & Dolfijn sleutelhanger met geluid

Batchnummer
Batch 19
EAN Barcode: 5055071692581

Aankoopdatum
Goederen werden geleverd tussen augustus 2022 en januari 2023.

Informatie

Het is onder onze aandacht gebracht dat het Sealife-ontwerp binnen ons assortiment LED-sleutelhangers een potentieel veiligheidsrisico kan vormen wanneer het batterijdeksel wordt verwijderd. Het batterijdeksel kan niet zonder gereedschap worden verwijderd dus het risico is dus alleen aanwezig als het deksel wordt verwijderd. Wanneer de afdekking aanwezig is, vormen deze producten geen risico. De schroeven waarmee het batterijdeksel op zijn plaats wordt gehouden, zijn, wanneer ze worden verwijderd, niet aan het batterijdeksel bevestigd; ze zitten los en kunnen daarom losraken. Als het batterijklepje niet wordt teruggeplaatst en vastgezet met de meegeleverde schroeven, kunnen de knoopbatterijen, die kleine onderdelen zijn, toegankelijk zijn voor kinderen en kunnen worden ingeslikt, waardoor bij inslikken ernstige interne chemische brandwonden kunnen ontstaan.

Details

Bij Puckator is de veiligheid en tevredenheid van onze klanten een van onze belangrijkste zorgen en we ondernemen alle noodzakelijke stappen om ervoor te zorgen dat de producten die we leveren aan alle veiligheidsvoorschriften voldoen.

Het is ons opgevallen dat het Sealife-ontwerp van onze LED-sleutelhangers een potentieel risico met zich meebrengt. De betreffende producten en batchnummers staan ​​hierboven vermeld en zijn verkocht tussen augustus 2022 en januari 2023.

De problemen waarvan we op de hoogte zijn gebracht, hebben betrekking op de schroeven waarmee het batterijdeksel op zijn plaats wordt gehouden. Deze schroeven kunnen niet zonder gereedschap worden verwijderd, dus als de afdekking op zijn plaats zit en de schroeven vastzitten, vormt het product geen risico. Alleen wanneer het batterijdeksel wordt verwijderd om de batterijen te vervangen, bestaat er een potentieel risico omdat de schroeven los zitten en niet aan het batterijdeksel zijn bevestigd en los kunnen raken of verloren kunnen gaan. Als de schroeven verkeerd worden geplaatst terwijl het deksel is verwijderd, vormt de toegang tot de knoopbatterijen een potentieel risico voor kleine kinderen jonger dan 3 jaar als ze worden ingeslikt.

Elk probleem dat zich met een product voordoet, wordt grondig onderzocht. Daarom roepen we deze producten terug na beoordeling van de verstrekte informatie.

Er zijn geen andere producten getroffen. Dit heeft alleen betrekking op dit ontwerp en batchnummer, en dit geldt niet voor eventuele toekomstige voorraad van dit product.


Wat nu te doen

Wanneer u een of meer van de bovenstaande artikelen heeft besteld, dan stellen wij het op prijs dat u ons zo spoedig mogelijk doorgeeft hoeveel voorraad u hier nog van heeft. U kunt dit doorgeven via klantenservice@puckator.nl zodat wij een credit nota voor u kunnen verzorgen voor uw eventueel resterende voorraad. We zullen u dan tevens informeren of u de goederen zelf kunt vernietigen of dat we de goederen terug laten halen naar ons magazijn voor vernietiging.

We betreuren het veroorzaakte ongemak en willen u bedanken voor uw medewerking aan deze terugroepactie.

Wanneer u vragen heeft betreffende de informatie op deze pagina, dan kunt u contact opnemen met ons klantenservice team via klantenservice@puckator.nl

Copyright © 2000 - 2024 Puckator EDC Sp. z o.o. Ul. Graniczna 8AA, 54-610 Wrocław, Polen. KvK 389391683 , BTW PL8943170010