WINKELWAGEN

Artikelen: 0
Subtotaal: €0,00

Bekijken
Kassa

   Categorieën

   Populaire Categorieën

  Voorwaarden

  Algemene V(Groothandel buiten Verenigd Koninkrijk)

  1. Alle prijzen zijn exclusief vrachtkosten. Deze worden gefactureerd naar aanleiding van de bestelde hoeveelheid en gewicht en de speciale koerierskorting die wij hanteren. Een overzicht van vrachtkosten treft u aan in onze Informatie Box in de rechterkolom. Klik daar op een van de verzendkosten links.

  2. Na verzending komen de goederen voor het eigen risico van de koper.

  3. De goederen blijven eigendom van Puckator totdat de betaling is ontvangen.

  4. Betaling geschiedt op pro-forma basis (vooruitbetaling) door bankoverschijving, creditcard of PayPal. Het Nederlandse betaalsysteem iDeal zal binnenkort ook tot de betaalmogelijkheden behoren.

  Copyright

  Het gehele website ontwerp, de tekst & afbeeldingen en de selectie en rangschikking daarvan, alle software compilatie, de onderliggende broncode, software (inclusief applicaties) en alle andere materiaal van deze website zijn copyright van Puckator Ltd en haar dochterondernemingen, of hun inhoud en technologie aanbieders. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

  Toestemming wordt verleend om gedeelten van deze website elektronisch te kopiëren en af te drukken op papier met als enige doel het plaatsen van een bestelling bij Puckator Ltd of voor het gebruik van deze website als een winkelcentrum bron. Elk ander gebruik van het materiaal op deze website - met inbegrip van reproductie voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, wijziging, distributie of (her)publicatie - zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Puckator Ltd is strikt verboden.

  Uitsluitend betalende klanten van Puckator mogen de productafbeeldingen van deze website kopiëren voor gebruik op hun verkoop website of folders.

  Handelsmerken

  De tekst ‘Puckator’ waarnaar op deze website wordt verwezen is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Puckator Ltd in het Verenigd Koninkrijk en/of andere landen. Andere product- en bedrijfsnamen vermeld op de website zijn de handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

  Voorwaarden voor de website-eigenaar volgens de heersende wetgeving en contractuele regeling

  Er bestaat geen overeenkomst tussen u en Puckator Ltd voor de verkoop van een product, tenzij Puckator Ltd uw bestelling heeft geaccepteerd en een e-mail heeft gestuurd met de bevestiging dat het product wordt geleverd. Deze bevestiging is bindend en wordt van kracht op alle meegedeelde bedoelingen toen Ltd Puckator de bevestigingsmail naar u heeft gestuurd (onafhankelijk of u deze al in uw email heeft ontvangen). Om twijfel te voorkomen, een dergelijk contract is in zijn geheel bindend in het Verenigd Koninkrijk. Bovendien zal de opdracht worden geïnterpreteerd, uitgelegd en ten uitvoer gebracht onder het Engels recht waardoor u en Puckator Ltd onderworpen zijn aan de onherroepelijke niet-exclusieve jurisdictie van het Engelse Hof.

  Disclaimer

  Krachtens de wet, voorziet Puckator Ltd de website en de inhoud ervan als "as is" en maakt geen (en laat deze volledig buiten beschouwing) verklaringen of garanties van welke aard dan ook voor de informatie, inhoud, materialen of producten op de website (zonder beperking) is uitdrukkelijk geen garantie voor algemene geschiktheid voor een bepaald doel. Bovendien Puckator Ltd kan niet garanderen dat de toegankelijke informatie op deze site juist, volledig of actueel is. De prijzen en informatie over de beschikbaarheid zijn onderhevig aan onvoorspelbare veranderingen.

  Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld op deze website, en voor zover toegestaan bij wet, kunnen noch Puckator Ltd, noch een van haar gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers of andere vertegenwoordigers aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website of de informatie, inhoud, materialen of producten die op deze site. Dit is een allesomvattende beperking van aansprakelijkheid die geldt voor alle schade, van welke aard dan ook, inclusief (zonder beperking) compenserende, directe, indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies of beschadiging van eigendommen en claims van derden. Om twijfel te voorkomen, Puckator Ltd beperkt haar aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk letsel niet wanneer het gebeurde een direct gevolg is van nalatigheid door Puckator Ltd, haar gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers of andere vertegenwoordigers.

  Het bestelde product blijft eigendom van Puckator Ltd. totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Vanaf de datum van betaling en het einde van de drie weken waarbinnen gereclameerd kan worden  (in het geval van vervoer- of verpakkingschade die door een foto of retourzending vastgesteld moet worden), is het product eigendom van de koper en valt vanaf die tijd onder hun verantwoordelijkheid. Puckator Ltd kan dan niet meer aansprakelijk worden gesteld voor schade.

  Klachten

  Een krediet, terugbetaling of terugvordering van beschadigde goederen wordt slechts binnen 14 dagen na factuurdatum gegarandeerd en alleen dan wanneer u digitale foto’s meestuurt. Met uitzondering van batterij aangedreven producten, waarvoor u ook na deze periode een verzoek kunt indienen.

   

  Normaliter zitten er ongeveer 2 tot 3 dagen tussen onze email waarin we melden dat het pakket is verzonden en de uitlevering door DPD. Wanneer u onverhoopt een levering niet heeft ontvangen, dient u hier binnen 14 dagen na onze email of wanneer de track and trace leverdatum is verlopen, melding van te maken via klantenservice@puckator.nl zodat we een zoekactie en eventuele claim bij DPD kunnen opstarten.

   


  Replica Tinnen Speelgoed

  Voor zover zoals vastgelegd door de wet, zal Puckator Ltd de waarschuwingsinformatie  leveren op alle producten die deze nodig hebben. De wetgeving voor veiligheid bepaalt dat de replica tinnen speelgoed artikelen alleen aan volwassen verzamelaars mogen worden verkocht vanwege de kleine en scherpe onderdelen aan deze artikelen.  Onder geen enkele voorwaarde mogen zij worden verkocht aan een kind of verkocht worden aan een volwassene die de intentie heeft om dit artikel te verstrekken aan een kind. Wanneer dit product is besteld en de bevestiging email is verzonden, dan aanvaardt u deze product voorwaarden. Aanvullend hierop zal er een waarschuwing informatie worden verstrekt bij de bestelling die u bij het bijborende product moet vertonen.

  Bestellen van een monster & Partnerschap met andere groothandelaren

  Monster bestellingen zijn mogelijk. Hiervoor wordt de groothandelprijs en de individuele verzendkosten in rekening gebracht. Indien het artikel u niet bevalt, dan kunt u het monster terugzenden en zullen wij u de betaalde groothandelprijs voor de goederen terugbetalen (verzendkosten worden niet vergoed).

  Voor groothandelaren die regelmatig bij ons willen gaan bestellen, bieden wij een partnerschap aan waarbij we u een korting van 35% verlenen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden zoals een minimum eerste orderbedrag en het bestellen van volledige doosinhoud. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u aan te kunnen tonen dat het een geregistreerde Nederlandse groothandel betreft. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

  Retourneren & Ruilen

  U kunt elk artikel binnen 7 dagen retourneren en een volledige terugbetaling van het aankoopbedrag ontvangen. Dit kan alleen gedaan worden door eerst per telefoon of e-mail contact op te nemen met onze Nederlandstalige
  klantenservice om een referentienummer voor retournering aan te vragen. Alleen goederen met een referentienummer zullen voor retournering worden aanvaard.

  De goederen die u niet bevallen kunnen binnen de 7 dagen bedenktijd worden teruggezonden. Let op: normaliter geldt het EU recht 'Wet Verkoop op Afstand' alleen voor
  consumenten  en niet voor geregistreerde bedrijven of natuurlijke personen die handelen in opdracht van een beroep of bedrijf (zie ook (http://www.eccnl.eu/page/nl/themas/E-Commerce). Echter, Puckator is hierin coulant en neemt ook retouren van bedrijven aan.  U moet echter wel de verzendkosten voor de retournering van de artikelen voor uw eigen rekening nemen. Bewaar het verzendbewijs van de geretourneerde goederen zorgvuldig.


  Indien u niet ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en/of geen BTW nummer heeft, is de Wet Verkoop op Afstand altijd van toepassing.

   

  Zodra de goederen terug zijn bij Puckator, ontvangt u een credit nota ter waarde van de teruggezonden goederen. U kunt ervoor kiezen om dit bedrag te laten staan op uw klantenaccount en het van een volgende order te laten aftrekken of u kunt het bedrag laten uitbetalen naar uw bankrekening nummer (in dat geval hebben wij uw bankrekeningnummer en naam rekeninghouder nodig - of BIC en IBAN nummers van uw bank indien u een Belgische rekening heeft). 

   

  De oorspronkelijke verzendkosten en de gemaakte verzendkosten van retournering worden niet terugbetaald, tenzij het om bijzondere omstandigheden gaat. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie.

  Let op dat alle retourneringen zijn onderworpen aan onze Algemene Voorwaarden maar dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

  Let op: alle verzoeken om vervangende producten of teruggaven (als gevolg van breuk of items die weggelaten zijn uit uw bestelling) moeten binnen 2 weken na de factuurdatum worden ingediend.



  Instagram Puckator Twitter Puckator Facebook Puckator Pinterest Puckator
   Informatie

   Extra's

  Sunday Times Fast Track Top 100

   
   Nieuw/Weer op voorraad

   Aanbiedingen

   Veilige site